Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157979

Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Liên khóa XXIII- nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 25/03/2020 16:30:00

Sáng ngày 25/3/2020 Đảng bộ xã Cẩm Liên tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng bộ xã Cẩm Liên đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 25/3/2020 đảng bộ xã Cẩm Liên tổ chức đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Đồng chí Bùi Thanh Minh - UV BTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Phạm Minh Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng 179 đảng vỉên trong Đảng bộ tham dự.

http://www.camthuytv.vn/upload/images/2020/T3/cam%20lien0.jpg

Thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Cẩm Liên đã tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Chú trọng thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng; xây dựng đảng hệ thống chính trị vững mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 8,5% bằng 107% so với mục tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 23,2 triệu đồng/ người/ năm, tăng 8 triệu so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,12%; duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quản lý, điều hành có hiệu quả công tác tài chính ngân sách; tích cực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; duy trì giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thực hiện tốt " một việc làm theo" gắn với Nghị quyết trung ương 4. Thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Phối hợp rèn luyện, bồi dưỡng kết nạp 25 đảng viên mới. Với phương châm " dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, phát triển" nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ xã Cẩm Liên xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung đổi điền dồn thửa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế; huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở; quan tâm phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; phát huy quy chế tập trung dân chủ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

http://www.camthuytv.vn/upload/images/2020/T3/cam%20lien1.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Thanh Minh – Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy đề nghị đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm; tập trung khai thác tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế; đẩy mạnh xã hội họa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có năng lực, trình độ, gương mẫu đi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chính trị trong giai đoạn hiện nay.Tại đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
IMG20200325101144.jpg
http://www.camthuytv.vn/upload/images/2020/T3/cam%20lien2.jpg

IMG20200325151131.jpg

Các đồng chí trong BCH khóa XXIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện ra mắt
nhận nhiệm vụ

Hà Long

Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Liên khóa XXIII- nhiệm kỳ 2020- 2025

Đăng lúc: 25/03/2020 16:30:00 (GMT+7)

Sáng ngày 25/3/2020 Đảng bộ xã Cẩm Liên tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng bộ xã Cẩm Liên đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 25/3/2020 đảng bộ xã Cẩm Liên tổ chức đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Đồng chí Bùi Thanh Minh - UV BTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Phạm Minh Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng 179 đảng vỉên trong Đảng bộ tham dự.

http://www.camthuytv.vn/upload/images/2020/T3/cam%20lien0.jpg

Thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Cẩm Liên đã tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Chú trọng thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng; xây dựng đảng hệ thống chính trị vững mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 8,5% bằng 107% so với mục tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 23,2 triệu đồng/ người/ năm, tăng 8 triệu so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,12%; duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quản lý, điều hành có hiệu quả công tác tài chính ngân sách; tích cực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; duy trì giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thực hiện tốt " một việc làm theo" gắn với Nghị quyết trung ương 4. Thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Phối hợp rèn luyện, bồi dưỡng kết nạp 25 đảng viên mới. Với phương châm " dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, phát triển" nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ xã Cẩm Liên xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung đổi điền dồn thửa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế; huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở; quan tâm phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; phát huy quy chế tập trung dân chủ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

http://www.camthuytv.vn/upload/images/2020/T3/cam%20lien1.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Thanh Minh – Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy đề nghị đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm; tập trung khai thác tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế; đẩy mạnh xã hội họa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có năng lực, trình độ, gương mẫu đi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chính trị trong giai đoạn hiện nay.Tại đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
IMG20200325101144.jpg
http://www.camthuytv.vn/upload/images/2020/T3/cam%20lien2.jpg

IMG20200325151131.jpg

Các đồng chí trong BCH khóa XXIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện ra mắt
nhận nhiệm vụ

Hà Long