Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157979

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An Ninh

Ngày 24/11/2017 11:36:17

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017..

Thực hiện kế hoạch số 62 –KH/HU ngày 20/10/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy. Chiều ngày 23/11/2017 Đảng ủy xã Cẩm Liên đã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An Ninh; công tác xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện Quy chế dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

24008830_850509705108445_278460268_n.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Đảng ủy – Phát biểu Khai mạc Hội nghị
Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn - Ủy viên BCH Huyện ủy – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường; đồng chí Cao Văn Huấn – Phó Chỉ huy Trưởng động viên – Ban chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Phạm Văn Bình – cán bộ trợ lý động viên – Ban chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Hanh – Phó ban Dân vận Huyện Ủy; đồng chí Lê Xuân Sơn – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện Ủy; đồng chí Trương Công Cương – Đội phó đội hình sự - Công an huyện Cẩm thủy; đồng chí: Hà Văn Dương – Đội phó Đội xã- Công an huyện Cẩm Thủy.
23897658_850509845108431_249864321_n.jpg
Các đồng chí Đại biểu về dự và chỉ đạo Hội nghị
Tại Hội nghị đã thông qua 2 báo cáo:
Một là, Báo cáo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Báo cáo đã đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/ĐU ngày 10/01/2017 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP- AN của Ban thường vụ huyện ủy và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và của Bộ chính trị. Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ An ninh xã hội, tích cực tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo còn nêu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân giải pháp khắc phục tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QP- AN trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.
Hai là, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017. Báo cáo nêu kết quả nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc sảy ra ở cơ sở; kết quả xây dựng cơ sở An toàn làm chủ- Sẵn sàng chiến đấu; những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, phương hương nhiệm vụ năm 2018.
23846304_850509698441779_1770960090_n.jpg
23972336_850509711775111_1350795770_n.jpg
Các đồng chí thành viên Hội đồng Quân sự xã trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí: Cao Văn Huấn – Phó Chỉ huy Trưởng động viên – Ban chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh: “ Cần tăng cường và đẩy mạnh công tác QP- An, phát huy triệt để vai trò tổ An ninh xã hội và xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục,nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, tổ chức sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Duy trì và thực hiện tốt “ Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, và MTTQ, ngành, đoàn thể với những nội dung hình thức phù hợp, hiệu quả thiết thực để giải quyết tốt các vụ việc sảy ra tại cơ cở
23972492_850509671775115_544143925_n.jpg
Đồng chí: Cao Văn Huấn – Phó Chỉ huy Trưởng động viên
Ban chỉ huy Quân sự huyện – phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017. Gồm có 7 tập thể và 3 cá nhân, với tổng giá trị giải thưởng là 2.200.000đ.
23897818_850509781775104_1506368727_n.jpg
23899351_850509715108444_200946807_n.jpg
Các tập thể cá nhân đạt thành tích trong năm 2017
Kết thúc hội ghị đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban Quân sự xã đã phát biểu cảm ơn và bế mạc Hội nghị../
Lê Ly

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An Ninh

Đăng lúc: 24/11/2017 11:36:17 (GMT+7)

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017..

Thực hiện kế hoạch số 62 –KH/HU ngày 20/10/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy. Chiều ngày 23/11/2017 Đảng ủy xã Cẩm Liên đã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An Ninh; công tác xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện Quy chế dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

24008830_850509705108445_278460268_n.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Đảng ủy – Phát biểu Khai mạc Hội nghị
Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn - Ủy viên BCH Huyện ủy – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường; đồng chí Cao Văn Huấn – Phó Chỉ huy Trưởng động viên – Ban chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Phạm Văn Bình – cán bộ trợ lý động viên – Ban chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Hanh – Phó ban Dân vận Huyện Ủy; đồng chí Lê Xuân Sơn – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện Ủy; đồng chí Trương Công Cương – Đội phó đội hình sự - Công an huyện Cẩm thủy; đồng chí: Hà Văn Dương – Đội phó Đội xã- Công an huyện Cẩm Thủy.
23897658_850509845108431_249864321_n.jpg
Các đồng chí Đại biểu về dự và chỉ đạo Hội nghị
Tại Hội nghị đã thông qua 2 báo cáo:
Một là, Báo cáo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Báo cáo đã đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/ĐU ngày 10/01/2017 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP- AN của Ban thường vụ huyện ủy và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và của Bộ chính trị. Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ An ninh xã hội, tích cực tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo còn nêu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân giải pháp khắc phục tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QP- AN trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.
Hai là, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017. Báo cáo nêu kết quả nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc sảy ra ở cơ sở; kết quả xây dựng cơ sở An toàn làm chủ- Sẵn sàng chiến đấu; những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, phương hương nhiệm vụ năm 2018.
23846304_850509698441779_1770960090_n.jpg
23972336_850509711775111_1350795770_n.jpg
Các đồng chí thành viên Hội đồng Quân sự xã trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí: Cao Văn Huấn – Phó Chỉ huy Trưởng động viên – Ban chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh: “ Cần tăng cường và đẩy mạnh công tác QP- An, phát huy triệt để vai trò tổ An ninh xã hội và xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục,nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, tổ chức sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Duy trì và thực hiện tốt “ Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, và MTTQ, ngành, đoàn thể với những nội dung hình thức phù hợp, hiệu quả thiết thực để giải quyết tốt các vụ việc sảy ra tại cơ cở
23972492_850509671775115_544143925_n.jpg
Đồng chí: Cao Văn Huấn – Phó Chỉ huy Trưởng động viên
Ban chỉ huy Quân sự huyện – phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017. Gồm có 7 tập thể và 3 cá nhân, với tổng giá trị giải thưởng là 2.200.000đ.
23897818_850509781775104_1506368727_n.jpg
23899351_850509715108444_200946807_n.jpg
Các tập thể cá nhân đạt thành tích trong năm 2017
Kết thúc hội ghị đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban Quân sự xã đã phát biểu cảm ơn và bế mạc Hội nghị../
Lê Ly
Từ khóa bài viết: