Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157979

Đảng bộ xã Cẩm Liên, học trực tuyến Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 05/12/2023 00:00:00

Đảng bộ xã Cẩm Liên, học trực tuyến Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng bộ xã Cẩm Liên, học trực tuyến Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 4/12/2023, Đảng bộ xã Cẩm Liên nghiêm túc triển khai họp trực tuyến Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ưởng Đảng khóaXIII.
Thành phần tại điểm cầu của xã, Chủ trì: Đồng chí Lê Xuân Tiến - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã; Thành phần: các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; phó chủ tịch HĐND; phó chủ tịch UBND xã; các đồng chí trưởng, phó MTTQ; các đoàn thể; cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách; các đồng chí bí thư các chi bộ; toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ; trưởng thôn trên địa bàn.
Tại hội nghị các Đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe 4 chuyên đề:
Chuyên đề 1: " Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" - do đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ chính trị, chủ tịch nước trình bày.
Chuyên đề 2: " Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" - do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ trình bày.
Chuyên đề 3: " Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới"- do đồng chí Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ chính trị, phó bí thư quân ủy Trung ương, Bộ trưởng bộ quốc phòng trình bày.
Chuyên đề 4: "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết hội Nghị Trung ương 8 khóa XIII - do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, thường trực ban bí thư, Trưởng BTC Trung ương trình bày.
dưới đây là 1 số hình ảnh tại hội nghị điểm cầu xã Cẩm Liên.

z4944058386769_691462bbcedafaf86cb50c1b9b1498c8.jpg

z4944058398202_1d72d23d0659ad87ccd327af0382b4a3.jpg

z4944072678450_06c0833d7c5e519971f0fe15025b873d.jpg

Nguồn tin bài: Hà Tính, CCVH xã hội

Đảng bộ xã Cẩm Liên, học trực tuyến Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng lúc: 05/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Đảng bộ xã Cẩm Liên, học trực tuyến Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng bộ xã Cẩm Liên, học trực tuyến Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 4/12/2023, Đảng bộ xã Cẩm Liên nghiêm túc triển khai họp trực tuyến Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ưởng Đảng khóaXIII.
Thành phần tại điểm cầu của xã, Chủ trì: Đồng chí Lê Xuân Tiến - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã; Thành phần: các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; phó chủ tịch HĐND; phó chủ tịch UBND xã; các đồng chí trưởng, phó MTTQ; các đoàn thể; cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách; các đồng chí bí thư các chi bộ; toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ; trưởng thôn trên địa bàn.
Tại hội nghị các Đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe 4 chuyên đề:
Chuyên đề 1: " Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" - do đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ chính trị, chủ tịch nước trình bày.
Chuyên đề 2: " Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" - do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ trình bày.
Chuyên đề 3: " Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới"- do đồng chí Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ chính trị, phó bí thư quân ủy Trung ương, Bộ trưởng bộ quốc phòng trình bày.
Chuyên đề 4: "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết hội Nghị Trung ương 8 khóa XIII - do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, thường trực ban bí thư, Trưởng BTC Trung ương trình bày.
dưới đây là 1 số hình ảnh tại hội nghị điểm cầu xã Cẩm Liên.

z4944058386769_691462bbcedafaf86cb50c1b9b1498c8.jpg

z4944058398202_1d72d23d0659ad87ccd327af0382b4a3.jpg

z4944072678450_06c0833d7c5e519971f0fe15025b873d.jpg

Nguồn tin bài: Hà Tính, CCVH xã hội
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)