Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157979

LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CẨM THỦY VỀ TOÀN DÂN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID

Ngày 23/06/2023 11:19:02

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06); Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện ra lời kêu gọi về toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

ảnh 1 lời KG.jpg
ảnh 2 lời KG.jpg

ảnh 1 lkg huyện.jpg
ảnh 2 lgk huyện.jpg

LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CẨM THỦY VỀ TOÀN DÂN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID

Đăng lúc: 23/06/2023 11:19:02 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06); Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện ra lời kêu gọi về toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

ảnh 1 lời KG.jpg
ảnh 2 lời KG.jpg

ảnh 1 lkg huyện.jpg
ảnh 2 lgk huyện.jpg