Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157979
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CẨM THỦY VỀ TOÀN DÂN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06); Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện ra lời kêu gọi về toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

Ngày 08/4/2023 Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã, Công an xã phối hợp Công an huyện tiến hành thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp điện tử và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân trên địa bàn xã.

Đăng lúc 5 tháng trước · 0 lượt xem

Nghị định 104/2022/ND-CP về sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Nghị định 104/2022/ND-CP về sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định có hiệu lực từ 01/01/2023.

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 12 tháng trước · 28 lượt xem

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ CẨM LIÊN

Ngày 28/4/2022 Chủ tịch UBND xã Cẩm Liên đã ban hành quyết định số 36/QĐ- UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Cẩm Liên

Đăng lúc 1 năm trước · 142 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 68 lượt xem

Quyết định số 3716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 23/9/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 1 năm trước · 61 lượt xem

Nghị Quyết số 06-NQ/TU Thanh Hóa

Ngày 10/11/2021 Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đăng lúc 1 năm trước · 52 lượt xem